Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Melding aan WL
 

Meldingen aan de wedstrijdleider

Meldingen aan de wedstrijdleider kan via de aan- of afmeldlijst, per e-mail of eventueel telefonisch.

Klik op de gekleurde knoppen om een e-mail aan de wedstrijdleider van die dag te zenden.
Pas op: Als u binnen 15 min. geen bevestiging krijgt dan is uw melding niet geldig.
  Maandagavond Dinsdagmiddag Donderdagavond
  Maandag Dinsdag Donderdag
E-mail meegenomen tot 19.15 uur tot 12.45 uur tot 19.15 uur
Telefonische meldingen 
015-369.2684            
 
Slechts in NOODGEVALLEN
Geen voice-mail inspreken!
vanaf 19.15 uur vanaf 12.45 uur vanaf 19.15 uur
Aanmelden in de zaal - - -
Melden afwezigheid
combinaties of invallers
Verplicht Verplicht Verplicht
Aanwezigheid melden - - -

Afwezigheid, combinaties of invallers melden

Op tijd afmelden voor de competitie is verplicht.  Ook als je met een invaller speelt of een combinatie vormt met een ander paar moet dit van te voren doorgegeven worden.
Bovendien is het heel erg netjes t.o.v. de andere paren, want die kunnen dan ook op tijd beginnen.

Let wel: voor een invaller is goedkeuring benodigd!

Loopbriefje halen

U dient uw loopbriefje voor 19.55 of 13.25 uur af te halen. De TC zal alles in het werk stellen om het bridgen op tijd te laten beginnen. De loopbriefjes liggen vroegtijdig klaar. Als u vijf minuten voor het begin uw briefje niet afgehaald heeft dan kan de TC u uitschrijven. Hierdoor wordt voorkomen, dat door uw afwezigheid, de wel aanwezige paren veel later moeten beginnen.

Zoek een invaller

Ook als je een invaller zoekt dan kun je dat kenbaar maken aan de wedstrijdleider. Die zal proberen om te bemiddelen.
 

Als klikken op de e-mail knoppen niet werkt dan een e-mail sturen met onderstaande tekst naar:

maandag, dinsdag of
donderdag  J   pijnackersebridgeclub ? nl
bulletIn de competitie op maan-, dins- of donderdag DD-MM-JJ :
1.  Speelt het paar XXX-YYY niet.

2.  Speelt XXX met invaller YYY, gaarne goedkeuring!.
3.  Speelt XXX in een combinatie met YYY.
4.  Zoekt XXX een invaller (het paar is anders afwezig).
Pas op: Als u binnen 15 min. geen bevestiging krijgt dan is uw melding niet geldig.

 

horizontal rule