Pijnackerse Bridge Club
Contributies 

23 september 2018 11:23

 
Contributies 2017 bij PBC

We spelen op maandag- en donderdagavond en op dinsdagmiddag. U kunt natuurlijk van al deze gelegenheden gebruik maken.
Hierna een overzicht van de bijbehorende contributies.

Soort lid 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen Stil
Gewoon €  77,50 € 125,00 € 172,50 € 29,00
Dubbel Dubbelleden krijgen een korting van € 9,00 (geldt niet voor stilleden)
Jeugd Jeugdleden krijgen een korting van 50%

Let op: als u op 31 maart a.s. nog niet betaald hebt, wordt het bedrag verhoogd met een boete van € 5,00.

U wordt gevraagd om uw contributie over te maken op
 rekening NL47 INGB 000 358 6137 tnv Pijnackerse Bridge club