Pijnackerse Bridge Club
Koffer bridge 

23 september 2018 11:24

 
Wilt u ook thuis gezellig met vrienden, kennissen  bridgen?

Nou dat kan.  Met behulp van een koffer met 24 spellen die verzorgd worden door Jan van der Ende, Jan Koot en Anton van der Ploeg.
K
offerbridge is een activiteit van onze bridgeclub.

Het is de bedoeling dat iedere koffer 12 maal wordt gespeeld,  waarna de winnaars van zowel N-Z als O-W een fles wijn uitgereikt krijgen (?nmaal per seizoen).

Aan dit alles zijn natuurlijk kosten verbonden zoals materialen, de wijn en de slotdrive.Als men een koffer komt halen betaalt men € 3,00 om eenmaal te spelen.

Wel is het de bedoeling om na het gespeeld te hebben de koffer weer zo snel mogelijk terug te bezorgen om de anderen liefhebbers ook een kans te geven. Vooral tijdens het weekend is er veel animo  en wij verkopen niet graag nee.

In iedere koffer zit een handleiding om precies te weten hoe men moet handelen.  Lees die dan ook even door voor dat men gaat spelen. 

Eenmaal per jaar in januari / februari is er een slotdrive voor de regelmatige spelers van het afgelopen jaar. Daar zijn geen kosten aan verbonden men krijgt zelfs allen een consumptie en een plantje na afloop mee.

Telefonisch te bestellen bij:

Jan Koot, Kerkweg 7A, Pijnacker,tel.015-3693469,  e-mail: jako@skpnet.nl

Anton van der Ploeg,  Klapwijkseweg 1A    Pijnacker, tel.06-51515483